Standard plemene Chodský pes

1. Celková charakteristika

Chodský pes je středně velký pes ovčáckého typu s obdélníkovým rámcem těla. Má dlouhou srst s bohatou podsadou, která ho činí odolným vůči povětrnostním vlivům. Vyniká harmonickou stavbou těla. Všechny tělesné partie jsou sladěny tak, že jako celek působí kompaktně a ladně. Charakteristické pro plemeno je postavení a nesení krátkých uší, elegantní linie dlouhé šíje a krku a dále bohatost dlouhé srsti. Jeho pohyb je lehký a volný. Vyznačuje se živou povahou bez známek nervozity. Je přítulný ke členům rodiny, zejména k dětem. Vůči cizím osobám je zdrženlivý, avšak při ohrožení svých blízkých nebo jejich majetku umí být ostrý a útočný. Je výborným hlídacím, ochranným a doprovodným psem, který je schopen náročného výcviku. Je obdařen vynikajícím nosem, čichové práce zvládá s lehkostí a temperamentem. Díky ideální střední velikosti a dobré ovladatelnosti lze chodského psa využít ve slepeckém výcviku. Navíc pro výborné čichové schopnosti může být s úspěchem nasazen při záchranářských akcích a při vyhledávání osob v lavinách. Projevuje rovněž vlohy pro střežení stád a práci v zápřahu.

2. Důležité proporce těla

Ideální parametry dvouletého jedince:

 • Index formátu: délka trupu tvoří 110% výšky v kohoutku.
 • Index výšky: hloubka hrudníku tvoří 49% výšky v kohoutku.
 • Index typu hlavy: délka nosní partie tvoří 46%délky hlavy.

3. Chování a charakter

Temperamentní pes rychlých, ne však překotných reakcí. Lehce učenlivý, pozorný, dobře ovladatelný, poddajný. Je skromný, nenáročný a houževnatý. Jeho přítulnost k malým dětem je obdivuhodná a činí z něj příjemného společníka rodiny. Je nebojácný, pevných nervů a mimořádně ostražitý. Má výborné čichové schopnosti.

4. Hlava

4.1 Lebeční partie

Lebka je plochá a zvolna se zužující směrem k očím se středem zúžení po čelním vrubu, který je lehce naznačen. Týlní hrbol je hmatatelný, avšak na pohled nevýrazný. Čenichová partie je mírně kratší než mozkovna, od níž je oddělena šikmým čelním sklonem. Čelní sklon není ani příliš ostrý, ani příliš mírný. Nadočnicové oblouky jsou zřetelné, ale nevystupující. Líce jsou suché, pokryty plochými svaly. Kůže lebeční partie je napjatá a pokrytá krátkou , hustou a hladkou srstí.

4.2 Obličejová část

4.2.1 Nosní partie

Nosní hřbet je rovný (přímý), s prodlouženou linií mozkovny téměř rovnoběžný. Směrem k čenichu se klínovitě zužuje.

4.2.2 Čenich

Středně velký, plný, černě pigmentovaný, nozdry otevřené.

4.2.3 Pysky

Pevné, suché, dobře přilehlé, s uzavřenými koutky.

4.2.4 Čelisti

Horní a dolní čelist jsou úměrné, silné a delší, postupně se zužují k čenichu.

4.2.5 Tváře

Hladké, dobře přiléhající, pod očima nepropadlé.

4.2.6 Zuby

Zdravé, silné, čistě bílé, v pravidelném postavení, nůžkového skusu. Stoličky na sebe přesně dosedají, řezáky se navzájem dotýkají. Chrup je úplný.

4.2.7 Oči

Středně velké, mandlového tvaru, mírně šikmo posazené. Nemají být vypouklé, ani zapadlé. Jsou lesklé, energického, avšak příjemného výrazu, barvy tmavě hnědé. Víčka dobře přiléhají.

4.2.8 Uši

Krátké, vzpřímené, dopředu otočené, vysoko nasazené a blízko sebe postavené. Jsou trojhranné, se širší základnou, na hrotech buď zašpičatělé, nebo lehce zaoblené. Ušní boltce jsou pokryty delší hustou srstí, která zejména u kořene a po okraji boltce tvoří štětky.

Celkově má být hlava úměrná velikosti těla a ušlechtilá. Nesmí působit masivně ani příliš jemně. Charakteristický jedinečný vzhled hlavy podmiňuje správné nasazení uší, jejich velikost, tvar a dlouhé osrstění.

5. Krk

Ladně nesený a utvářený, delší, velmi pružný. Směrem k plecím se mírně rozšiřuje. Linie krku svírá s horizontální rovinou úhel 45 stupňů. Krk je pokrytý dlouhou hustou srstí.

6. Tělo

6.1 Hrudník

V průřezu oválného tvaru, jeho horní okraj je tupý, spodní zašpičatělý. Sahá po úroveň lokte. Žebra jsou mírně klenutá, ne však sudovitá.

6.2 Předhrudí

Zepředu širší, náležitě osvalené.

6.3 Hřbet

Rovný, pevný, nepříliš dlouhý, v kohoutku lehce vyvýšený.

6.4 Bedra

Krátká, pružná, dobře vázaná, v jedné linii navazují na hřbet.

6.5 Břicho

Pevné, vtažené.

6.6 Záď

Začíná ve stejné výši se hřbetem a v mírně svažité linii, bez přechodů, směřuje k ocasu.

6.7 Ocas

V klidu a v pohybu je volně spuštěný v lehkém oblouku, při vzrušení zvednutý nad úroveň hřbetu. Je bohatě osrstěný a dosahuje k hleznu. Umělé zkracování je nepřípustné.
Celková linie těla od hlavy k ocasu je tvořena souborem ladných křivek. Délka trupu má být o něco větší než je výška v kohoutku.

7. Končetiny

7.1 Hrudní končetiny

Lopatka je správně šikmo uložená a ploše přilehlá. Kost ramenní je dlouhá a úhel, který svírá s lopatkou, se blíží 90°.Loket směřuje rovně dozadu, není ani vbočený, ani vybočený. Předloktí je při pohledu  z kterékoliv strany rovné, s dobře vyvinutým suchým svalstvem.  Záprstí je pevné, dlouhé, nikoliv příliš strmé. Zadní stranu  předloktí pokrývá přerůstající srst. 

7.2 Pánevní končetiny

Dobře zaúhlené v koleni i hleznu. Jsou při pohledu ze zadu rovné. Stehno je silné, vydatně osvalené.  Nárt je pevný. Kolenní a hlezenní klouby  jsou dobře  zaoblené.  Zadní stranu stehen pokrývá přerůstající srst. 

7.3 Tlapy

Středně velké, oválného tvaru. Mají pevné pružné polštářky a klenuté, sevřené prsty s krátkými, silnými drápy. Polštářky a drápy jsou plně pigmentované.

8. Pohyb

Přirozeným pohybem je nízký klus s diagonálním posunem končetin při zachování neměnné linie hřbetu. Chod je lehký , pružný a prostorný.

9. Kůže

Napjatá, v každé partii dobře přilehlá. pigment polštářků a drápů je černý, viditelné sliznice jsou tmavě pigmentovány.

10. Srst

Kromě obličejové části hlavy, hrotů ušních boltců a přední strany obou párů končetin, kde je srst krátká a hladká, pokrývá tělo lesklá dlouhá, hustá, tvrdší srst. Její délka se pohybuje od 5 do 12 cm. má být rovná nebo je lehce zvlněná, na krku a hrudi mírně otevřená, jinak přilehlá. dobře vyvinutá podsada je kratší a měkčí. Ušní boltce jsou bohatě osrstěny. U kořene a po okraji jsou vyvinuty štětky. Zvlášť dlouhá srst se tvoří na šíji, hřbetu a dále na zadní straně stehna a nártu, kde je mírně praporcovitá.  Ocas je hustě osrstěn a má na spodní straně dlouhou, mírně praporcovitou srst.

10.1 Zbarvení srsti

Černá až kovově černá se sytě žlutými znaky typu "black and tan".Čím jsou znaky sytější, tím lépe. Jiné zbarvení srsti než černá se znaky je nepřípustné.

Znaky jsou vyvinuty:

 • na okraji a uvnitř ucha,
 • nad očima,
 • na lících, odtud plynule přecházejí na hrdlo, kde tvoří charakteristický půlměsíc,
 • na hrudi, přičemž hrudní znaky jsou odděleny od znaků na hrdle,
 • na hrudních končetinách od prstů po úroveň lokte,
 • na pánevních končetinách, a to na vnitřní a zadní straně stehna a od prstů po úroveň hlezna,
 • kolem řitního otvoru.

Znaky mohou být navíc vyvinuty na spodní straně hrudníku, břicha a ocasu, mohou chybět na zadní straně stehna.

Přednost se dává znakům vyvinutým v předepsaných partiích, zřetelně ohraničeným a sytě vybarveným. Odpovídající zbarvení hlavy tvoří maska.

11. Výška a hmotnost

11.1 Výška

Výška v kohoutku musí být 52-55 cm u psa, 49-52 cm u feny. Od této ideální výšky se toleruje maximální možná odchylka + - 2 cm, kerá je již nedostatkem. Tzn. minimum u psa je 50 cm, maximum 57 cm, u feny je minimum 47 cm, maximum 54 cm.

11.2 Hmotnost

Hmotnost se pohybuje v rozmezí 16-25 kg.

12. Nedostatky, vady, hrubé(vylučující) vady

Jsou jakékoliv odchylky od standardu mírného (nedostatky), závažného (vady) a velmi závažného (hrubé-vylučující vady) charakteru.

12.1 Nedostatky

 • drobivý chod
 • příliš výrazný nebo chybějící čelní sklon
 • slabé čelisti
 • ne zcela tmavé oko
 • mírně delší ucho při správném nasazení
 • kohoutková výška + - 2 cm proti standardu (pes 50, 51 cm a 56, 57 cm, fena 47, 48 cm a 53, 54 cm)
 • delší nebo naopak kratší hřbet
 • měkké záprstí, strmé záprstí
 • ocas zahnutý do strany.Ocas tvořící kroužek
 • kratší srst. Příliš jemná struktura srsti
 • méně syté znaky (slámově žlutá)
 • delší nebo kratší ocas
 • znaky chybějící na uších a kolem řitního otvoru
 • nezřetelně ohraničené znaky
 • znaky více rozšířené na hlavě a hrudi, znaky méně výrazné na hlavě a hrudi
 • malý bílý znak (v toleranci do 3cm)

12.2 Vady

 • klabonosá nebo naopak pronesená čenichová partie
 • vypouklé nebo naopak vsazené oko, světle hnědé oko
 • ucho nesprávného tvaru, špatně nasazené ucho, měkké ucho
 • krátký krk
 • sudovitý nebo naopak plochý hrudník
 • vybočené nebo vbočené lokty (postoj sbíhavý, rozbíhavý)
 • strmě uložená lopatka
 • proláklý nebo klenutý hřbet
 • nepevná bedra
 • vybočená nebo vbočená hlezna (postoj sudovitý, kravský)
 • strmý postoj pánevní končetin způsobující příliš spaditou hřbetní linii
 • přeúhlení pánevních končetin způsobující příliš spaditou hřbetní linii
 • ocas stočený nad úrovní hřbetu
 • kadeřavá srst
 • výrazně světlé znaky
 • znaky extrémně rozšířené na hlavě a na hrudi, znaky vyskytující se mimo předepsané partie
 • znaky chybějící nebo viditelně ubývající ve více partiích

12.3 Hrubé, vylučující vady

 • zcela postrádající ušlechtilost
 • kohoutková výška u psa menší než 50 cm a větší než 57 cm a u feny menší než 47 cm a větší než 54 cm
 • jakékoliv odchylky od nůžkového skusu: předkus, podkus, klešťový skus, nepravidelný skus
 • ztráta kteréhokoliv zubu (méně než 42 cm)
 • dravčí oko
 • svěšené nebo klopené ucho
 • jiné zbarvení než černá se žlutými znaky
 • znaky vyskytující se mimo předepsané partie
 • depigmentace čenichu, kůže a sliznic
 • vyloučeni musí být psi silně bázliví a agresivní jedinci
 • monorchismus a kryptorchismus
 • krátká srst typu krátkosrstých plemen, chybějící podsada
 • úplná ztráta znaků

Jdi na začátek stránky Na začátek stránky

Webdesign © 2005 PROKOP software. Obsah © 2005 Iva Prokopová